SOCIALT FÖRETAG

Porten är ett socialt företag. Tillväxtverket definierar ett socialt företag enligt följande kriterier:

  • Kan ha vilken juridisk form som helst.
  • Är fristående från offentlig verksamhet.
  • Är vinstgenererande men återinvesterar eventuell vinst i den egna alternativt likvärdig verksamhet.
  • Arbetar för att inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden och bygger sin kultur utifrån empowerment och delaktighet.

Sociala företag har en relativt ung historia. Idag finns det drygt 300 sociala företag i Sverige utifrån ovanstående kriterier, som sysselsätter närmare 14 000 personer. Det växer med ca 60-70 företag per år, och i Kalmar är vi ett av två sociala företag.

PORTENS VÄNNER

Det finns en stor grupp människor som står långt från arbete, vilket oftast är mycket negativt för självkänslan, samhällsintegrationen och ekonomin. Både den privata och samhällets. Att erbjuda arbete är därför en av de bästa insatserna man kan göra för sina medmänniskor.

 

Vår förhoppning är att få ett nära samarbete med regionala arbetsgivare som vill vara med och göra skillnad och ge en andra chans till dessa människor. Genom att bli ett Vänföretag visar du omvärlden och dina medarbetare att ditt företag eller din organisation stödjer vårt viktiga arbete. Som vänföretag bidrar du till att vårt arbete för innanförskap ska kunna fortsätta och utvecklas.

 

Vi är glada och tacksamma för alla goda vänner vi har. Tillsammans kan vi inspirera andra att arbeta med social hållbarhet i sin verksamheter. Tack!