VÅR HISTORIA

Porten startade som ett projekt inom Kalmar Arbetsgivarring, och har Allmänna Arvsfonden som finansiär. Med den psykiska ohälsan som ett växande problem så ökade utanförskapet, och vägen tillbaka var ofta lång och svår för den som skulle behöva personligt stöd och vägledning. Därför började Arbetsgivarringen bygga upp en verksamhet under namnet Soppköket Porten. Där fick individen som ett första steg tillbaka möjlighet till arbetsprövning utifrån sina egna förutsättningar. Projektet blev snabbt en framgångssaga, både som restaurang och arbetsplats. Efterfrågan på mat och arbetsprövning ökade stadigt och lokalen blev snabbt för liten. Efter en tids strävan fick vi så flytta in i Teatervallens nyrenoverade lokaler - inför det känner vi både stor tacksamhet och ödmjukhet.

Vår mission

I vår region ska ingen stå utanför.

VÅR VISION

Idén med Portens verksamhet är att bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Vår restaurang är en plats där maten gör skillnad. När du äter hos oss, blir du inte bara mätt, du skapar också möjlighet för fler att få uppleva gemenskap, mening och tillhörighet i vardagen. Ju fler kockar, desto bättre soppa. Det är vår filosofi. Vi lockar fram våra medarbetares passion och talang genom kärlek till mat och möten mellan människor. Generositet och prestigelöshet genomsyrar hela verksamheten, och detta hoppas vi få finna också hos våra gäster.

Har du ätit hos oss, så har du bidragit till en lite bättre värld - för dig själv och andra - och vi vill säga Tack!

Vår vision

...en drömarbetsplats för människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden och en språngbräda till innanförskap i ett nytt sammanhang.
...regionens mest omtalade lunchrestaurang, där vi med maten som medel och med respekt för varje människas unika värde utvecklar nya talanger.
...en plattform för samarbete med företag, till att inspirera och stimulera arbete för social hållbarhet på arbetsplatser.

VÅRA MEDARBETARE

Porten bär på en mission om att skapa vägar till innanförskap. Hos oss ges långtidssjukskrivna, långvarigt arbetslösa och utlandsfödda en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vi skulle kunna berätta om var och en som jobbar och har jobbat hos oss. Det finns så många solskenshistorier. Många får sitt första jobb hos oss, efter att ha stått utanför arbetsmarknad och social gemenskap i 7, 15 upp till 30 års tid. Vi vet att det är viktigt för Sverige och samhället, att alla kan och får bidra. För individen själv kan det vara livsomvälvande.

Vi kan inte nog understryka, att trots vår stora kärlek till mat, är det endast medlet för vårt mål - Medmänniskan.

FRÅN UTANFÖRSKAP TILL INNANFÖRSKAP

En av många solskenshistorier, kommer inom kort.